Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας 

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Περ. Αλιβερί

 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Κάρυστος

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Αλιβερίου, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ. 34500 – ΑΛΙΒΕΡΙ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψιν κυρίας Μελάνη Σταυρούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2223024977).

 Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 08/03/2016 έως και 17/03/2016 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

ΔΕΔΔΗΕ - 2 Θέσεις Εργασίας Αλεβερί - Κάρυστος,

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας 

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Περ. Αλιβερί

 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Κάρυστος

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Αλιβερίου, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ. 34500 – ΑΛΙΒΕΡΙ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψιν κυρίας Μελάνη Σταυρούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2223024977).

 Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 08/03/2016 έως και 17/03/2016 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου