• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή Παραγωγή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας
 •  1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοματισμών & Οργάνων 
 • 6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ (Βάρδιας) 
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 •  1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Συγκολλητών)
 •  1 ΔΕ Xειριστών Κατεργασίας Ύδατος 
 • 1 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
 •  1 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών)
 •  4 ΥΕ Εργατών/τριών
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Λινοπεράματα Ροδιάς, Τ.Κ.71500 Δήμος Μαλεβιζίου υπόψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 – 376 378). β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ.71110 Ηράκλειο Κρήτης
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 

ΔΕΗ - 20 Θέσεις Εργασίας στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου

 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή Παραγωγή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας
 •  1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοματισμών & Οργάνων 
 • 6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ (Βάρδιας) 
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 •  1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Συγκολλητών)
 •  1 ΔΕ Xειριστών Κατεργασίας Ύδατος 
 • 1 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
 •  1 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών)
 •  4 ΥΕ Εργατών/τριών
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Λινοπεράματα Ροδιάς, Τ.Κ.71500 Δήμος Μαλεβιζίου υπόψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 – 376 378). β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ.71110 Ηράκλειο Κρήτης
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου