• Ο ∆ήµος Καλαµπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (∆ίµηνη απασχόληση)
 •  Οι Θέσεις Εργασίας ειναι η εξης 
 • 2 Γενικών καθηκόντων ΥΕ
 •  2 Βρεφονηπιο- κόµων ∆Ε 
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 • Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Καλαµπάκας (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350216) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου (Από 18-3-2016 έως και 23- 3-2016).
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας Εδω

Καλαµπάκα - 4 Θέσεις Εργασίας - Βρεφονηπιοκόµων - Γενικών Καθηκόντων

 • Ο ∆ήµος Καλαµπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (∆ίµηνη απασχόληση)
 •  Οι Θέσεις Εργασίας ειναι η εξης 
 • 2 Γενικών καθηκόντων ΥΕ
 •  2 Βρεφονηπιο- κόµων ∆Ε 
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 • Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Καλαµπάκας (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350216) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου (Από 18-3-2016 έως και 23- 3-2016).
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας Εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου