• Το Μουσείο Ακρόπολις Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολις που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα της εξής θέσεις εργασίας
  •  55 ΔΕ προσωπικό ασφαλείας 
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ
  •  Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Αθήνα - Πενήντα Πέντε (55) θέσεις εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας στο Μουσείο της Ακρόπολις

  • Το Μουσείο Ακρόπολις Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολις που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα της εξής θέσεις εργασίας
  •  55 ΔΕ προσωπικό ασφαλείας 
  • Δείτε την προκήρυξη εδώ
  •  Καταχωρίστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου