• Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 • Ανακοινώνει
 •  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Kεντρικής Ελλάδας/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ) που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΛΑΜΙΑ 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΛΑΜΙΑ 
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 35100 –ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπ’ όψη κυρίας ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22310-22307).
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/03/2016 έως 8/04/2016

ΔΕΔΔΗΕ - Λαμία - Αταλάντη - 5 Θέσεις Εργασίας Ηλεκτροτεχνίτες - Υπάλληλοι Γραφείου

 • Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 • Ανακοινώνει
 •  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Kεντρικής Ελλάδας/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ) που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΛΑΜΙΑ 
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΛΑΜΙΑ 
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 35100 –ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπ’ όψη κυρίας ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22310-22307).
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/03/2016 έως 8/04/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου