ΔΕΔΔΗΕ - Λαμία - Αταλάντη - 5 Θέσεις Εργασίας Ηλεκτροτεχνίτες - Υπάλληλοι Γραφείου

  • Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
  • Ανακοινώνει
  •  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Kεντρικής Ελλάδας/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ) που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΛΑΜΙΑ 
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
  • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου ΛΑΜΙΑ 
  •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 35100 –ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπ’ όψη κυρίας ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22310-22307).
  •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
  • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/03/2016 έως 8/04/2016

Σχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by mikres-aggelies-dorean

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών