• Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου για τις ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΜΟΙΡΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 •  1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, υπόψη κυρίου ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 314700)
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 01/04/2016 έως 11/04/2016
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου - Οχτώ (8) Θέσεις Εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Περιοχή Ηρακλείου

 • Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου για τις ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΜΟΙΡΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 •  1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, υπόψη κυρίου ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 314700)
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 01/04/2016 έως 11/04/2016
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου