• Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.2781/9-3-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 •  Αναφέρουμε ενδεικτικά:
 •  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
 • 2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής , ισοτιμία αυτού. 
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351827-6) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους από τις 4-4-2016 ως και 6-4-2016
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Σκύδρα Πέλλας - Τέσσερις (4) Θέσεις Εργασίας Εργάτες Καθαριότητας

 • Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.2781/9-3-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 •  Αναφέρουμε ενδεικτικά:
 •  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
 • 2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής , ισοτιμία αυτού. 
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351827-6) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους από τις 4-4-2016 ως και 6-4-2016
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου