• Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών Περιοχής Χανίων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ΕΔΡΑ), που εδρεύει στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 •  3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων και Υπογείων Δικτύων
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΜΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ, Τ.Κ. 733 00 - ΧΑΝΙΑ, υπόψη Κου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 28210-91171)
 •  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/04/2016 έως 11/04/2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

ΔΕΔΔΗΕ Χανίων - Τέσσερις (4) Θέσεις Εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 • Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών Περιοχής Χανίων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ΕΔΡΑ), που εδρεύει στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 •  3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων και Υπογείων Δικτύων
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΜΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ, Τ.Κ. 733 00 - ΧΑΝΙΑ, υπόψη Κου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 28210-91171)
 •  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/04/2016 έως 11/04/2016 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ
 •  Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου