• Τρέχει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συνολικά εκατόν δώδεκα (112) θέσεις εργασίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ Α.Ε. 
 • Οι θέσεις που είναι ανοικτές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους αυτή τη στιγμή, είναι: - τριάντα (30) άτομα,οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς 
 • Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου. 
 • - Εικοσιπέντε (25) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς 
 • Αχαϊας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας. 
 • - Ένα (1) άτομο οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Σερρών. 
 • - Δύο (2) άτομα οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Έβρου.
 •  - Έξι (6) άτομα, οχτάμηνης διάρκειαςγια τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χανίων. 
 • - Έντεκα (11) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου.
 •  - Δέκα (10) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
 •  - Δέκα (10) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής (Υπόλοιπα Αττικής).
 •  - Δώδεκα (12) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
 •  - Πέντε (5) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και δύο (2) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, επτάωρης απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομό Θεσσαλονίκης. 
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. 
 •  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στις προκηρύξεις των θέσεων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Εδω 
   

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ - Εκατόν Δώδεκα (112) θέσεις εργασίας

 • Τρέχει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συνολικά εκατόν δώδεκα (112) θέσεις εργασίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ Α.Ε. 
 • Οι θέσεις που είναι ανοικτές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους αυτή τη στιγμή, είναι: - τριάντα (30) άτομα,οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς 
 • Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου. 
 • - Εικοσιπέντε (25) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς 
 • Αχαϊας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας. 
 • - Ένα (1) άτομο οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Σερρών. 
 • - Δύο (2) άτομα οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Έβρου.
 •  - Έξι (6) άτομα, οχτάμηνης διάρκειαςγια τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χανίων. 
 • - Έντεκα (11) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου.
 •  - Δέκα (10) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
 •  - Δέκα (10) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής (Υπόλοιπα Αττικής).
 •  - Δώδεκα (12) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
 •  - Πέντε (5) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και δύο (2) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, επτάωρης απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομό Θεσσαλονίκης. 
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. 
 •  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στις προκηρύξεις των θέσεων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. Εδω 
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου