• Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  4 ΔΕ Μαγείρων 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
 • 4 ΥΕ Τραπεζοκόμων
 •  4 ΥΕ Λαντζιέρων 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 7 ο Χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής,Τ.Κ.69100-Κομοτηνή - Ξάνθης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν Α/Α΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Τριαντάφυλλου (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57000 και 25310-57008). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής - (14) - Δέκα Τέσσερις Θέσεις Εργασίας - Μάγειρες - Ηλεκτρολόγοι - Υδραυλικοί - Τραπεζοκόµων - Λαντζιέρηδες,

 • Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  4 ΔΕ Μαγείρων 
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
 • 4 ΥΕ Τραπεζοκόμων
 •  4 ΥΕ Λαντζιέρων 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 7 ο Χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής,Τ.Κ.69100-Κομοτηνή - Ξάνθης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν Α/Α΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Τριαντάφυλλου (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57000 και 25310-57008). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου