• 35 προσλήψεις θεραπευτικού προσωπικού θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). 
 • Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες και συγκεκριμένα:
 •  15 ΠΕ Ψυχολόγους,
 •  10 ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές,
 •  7 ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς
 •  και 3 ΠΕ Κοινωνιολόγους.
 •  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στο www.kethea.gr.

ΚΕΘΕΑ - Τριάντα πέντε 35 Θέσεις Εργασίας Ειδικοί Θεραπευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί

 • 35 προσλήψεις θεραπευτικού προσωπικού θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). 
 • Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες και συγκεκριμένα:
 •  15 ΠΕ Ψυχολόγους,
 •  10 ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές,
 •  7 ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς
 •  και 3 ΠΕ Κοινωνιολόγους.
 •  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στο www.kethea.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου