ΚΕΘΕΑ - Τριάντα πέντε 35 Θέσεις Εργασίας Ειδικοί Θεραπευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί

  • 35 προσλήψεις θεραπευτικού προσωπικού θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). 
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες και συγκεκριμένα:
  •  15 ΠΕ Ψυχολόγους,
  •  10 ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές,
  •  7 ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς
  •  και 3 ΠΕ Κοινωνιολόγους.
  •  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στο www.kethea.gr.

Σχόλια