Ο Ομιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Quality Controller μερικής απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
• Έλεγχος διεργασιών παραγωγής 
• Έλεγχος, παρακολούθηση και τήρηση συστημάτων ISO και HACCP


ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής ΤΕΙ με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Μικροβιολόγου. 
• Προηγούμενη πείρα σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ατομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα. 
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού. Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 14/10/2016 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, e-mail:info@froufrou.com.cy

Λευκωσία / Κύπρος / Ζητείται για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Quality Controller μερικής απασχόλησης.

Ο Ομιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Quality Controller μερικής απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
• Έλεγχος διεργασιών παραγωγής 
• Έλεγχος, παρακολούθηση και τήρηση συστημάτων ISO και HACCP


ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής ΤΕΙ με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Μικροβιολόγου. 
• Προηγούμενη πείρα σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ατομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα. 
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού. Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 14/10/2016 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, e-mail:info@froufrou.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου