• Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων προκειμένου να λειτουργήσει το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  2 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
 •  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 •  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 68132 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103). 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διδυμότειχο - Δυο (2) Θέσεις Εργασίας Φύλακες • Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων προκειμένου να λειτουργήσει το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 •  2 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
 •  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 •  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 68132 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103). 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου