• Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν σαράντα τέσσερα (44) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ εξάωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οχτώ μηνών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
  • Δείτε την προκήρυξη εδω

ΕΛΤΑ - Σαράντα τέσσερις (44) Θέσεις Εργασίας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά που εδρεύουν στο Νομό Αττικής  • Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν σαράντα τέσσερα (44) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ εξάωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οχτώ μηνών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά που εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 
  • Δείτε την προκήρυξη εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου