• Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στην Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας,
 •  2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
 •  1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας , Θρεψιάδου 1 Μουσείο Θηβών, Τ.Κ. 322 00, υπόψη υπεύθυνων παραλαβής αιτήσεων κας. Δελή Μαρίας, και κου Στέφα Στυλιανού (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559, 22620 80147).
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Θήβα - Τρεις (3) Θέσεις Εργασίας Φύλακες - Νυχτοφύλακες

 • Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 • Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στην Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας,
 •  2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
 •  1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας , Θρεψιάδου 1 Μουσείο Θηβών, Τ.Κ. 322 00, υπόψη υπεύθυνων παραλαβής αιτήσεων κας. Δελή Μαρίας, και κου Στέφα Στυλιανού (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559, 22620 80147).
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου