• Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 29100 (για τις ανάγκες αυτής στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου) και συγκεκριμένα τις εξής 
 • 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 26950 42714).
 •  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-12-2016 έως και 22-12-2016, τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 3, Ζάκυνθος αποκλειστικά από τις 11:00 έως 13:00. 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ζάκυνθος - Δύο (2) Θέσεις Εργασίας Φύλακες • Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 29100 (για τις ανάγκες αυτής στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου) και συγκεκριμένα τις εξής 
 • 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 •  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 26950 42714).
 •  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-12-2016 έως και 22-12-2016, τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 3, Ζάκυνθος αποκλειστικά από τις 11:00 έως 13:00. 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου