• Στην εκπνοή του 2016, το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την Προκήρυξη 7Κ/2016
  • που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. 
  •  Πρόκειται για θέσεις κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αλλά και ψυχολόγων, διατροφολόγων, επισκεπτών υγείας, εργοθεραπευτών, ιατρικών εργαστηρίων, μαιών/μαιευτών, λογοθεραπευτών, ραδιολογίας-ακτινολογίας, φυσικοθεραπευτών κλπ 
  •  Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Ξεκιναει ο Διαγωνισμός για 1.666 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία  • Στην εκπνοή του 2016, το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την Προκήρυξη 7Κ/2016
  • που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. 
  •  Πρόκειται για θέσεις κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αλλά και ψυχολόγων, διατροφολόγων, επισκεπτών υγείας, εργοθεραπευτών, ιατρικών εργαστηρίων, μαιών/μαιευτών, λογοθεραπευτών, ραδιολογίας-ακτινολογίας, φυσικοθεραπευτών κλπ 
  •  Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου