Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΜΤ7ΟΛΣΓ-ΩΚΧ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
 Θέσεις Εργασίας 1 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 


Αλεξάνδρεια Ημαθίας - 1 Θέση Εργασίας Βρεφονηπιοκόμων, Παιδοκόμων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΜΤ7ΟΛΣΓ-ΩΚΧ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
 Θέσεις Εργασίας 1 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου