• Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
  •  Α να κ ο ι ν ώ ν ε ι
  •  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
  •  3 ΥΕ Εργατών-τριών Για την υπηρεσία ΄Υδρευσης 
  •  Δείτε Περισσότερα εδώΆρτα - (3) Θέσεις Εργασίας Εργατών

  • Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
  •  Α να κ ο ι ν ώ ν ε ι
  •  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
  •  3 ΥΕ Εργατών-τριών Για την υπηρεσία ΄Υδρευσης 
  •  Δείτε Περισσότερα εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου