Ο Δήμος Ιωαννίνων 
 Ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα: 
 15 ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Σμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 5-2-2017 αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιωάννινα - Δεκαπέντε (15) Θέσεις Εργασίας


Ο Δήμος Ιωαννίνων 
 Ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα: 
 15 ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Σμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 5-2-2017 αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου