Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
. Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Μακρυγιάννη 15Α) 
και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

2 ΔΕ Υδραυλικών 
 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή-Εκσκαφέα) 
1 ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 


Θέρμη - Θέσεις Εργασίας Υδραυλικοί - Χειριστές Μηχανημάτων - Τεχνίτες Οικοδόμοι

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
. Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Μακρυγιάννη 15Α) 
και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

2 ΔΕ Υδραυλικών 
 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή-Εκσκαφέα) 
1 ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου