• Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων
 • Ανακοινώνει Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017 
 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού έτους 2017 θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24 ) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων :
 •  - Ενας (1) Συντονιστής Εργου
 •  -Ενας (1) Οικονομικός Διευθυντής
 •  - Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης 
 • - Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 •  -Ένας (1) Λογιστής,
 •  -Ενας (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
 •  - Ενας (1) Συντονιστή των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών . 
 • - Πέντε (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί ( 1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα )
 • - Πέντε (5) Επιστάτες Διαμερισμάτων ( 1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα )
 •  - Δύο (2) Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα )
 •  - Πέντε (5) Διερμηνείς ( 1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα )
 • Δείτε Περισσότερα εδώ


Λιβαδειά - 24 Θέσεις Εργασίας


 • Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων
 • Ανακοινώνει Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017 
 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού έτους 2017 θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24 ) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων :
 •  - Ενας (1) Συντονιστής Εργου
 •  -Ενας (1) Οικονομικός Διευθυντής
 •  - Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης 
 • - Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 •  -Ένας (1) Λογιστής,
 •  -Ενας (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
 •  - Ενας (1) Συντονιστή των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών . 
 • - Πέντε (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί ( 1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα )
 • - Πέντε (5) Επιστάτες Διαμερισμάτων ( 1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα )
 •  - Δύο (2) Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα )
 •  - Πέντε (5) Διερμηνείς ( 1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα )
 • Δείτε Περισσότερα εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου