• Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ) 
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων Μουσικών ωροµισθίων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 2 Μουσικός Κλασικής Κιθάρας ΠΕ ή TE
 •  3 Μουσικός Πιάνου ΠΕ ή TE 
 • 1 Μουσικός Βιολιού ΠΕ ή TE
 •  1 Μουσικός Θεωρητικών της Μουσικής ΠΕ ή TE 
 •  1 Μουσικός Ακορντεόν ΤΕ ή ∆E
 •  1 Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ ή ∆E
 •  1 Μουσικός Ντράµς ΤΕ ή ∆E 
 •  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δείτε Περισσότερα εδώ
 •  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεων (∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Τ.Κ. 56728 υπ’ όψιν κου Γκαγκανιάρα τηλ. (2313329544) καθηµερινά από 09.00 π.µ έως 14.00 µ.µ. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Νεάπολης-Συκεών - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας Μουσικών


 • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ) 
 •  Ανακοινώνει Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων Μουσικών ωροµισθίων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 • 2 Μουσικός Κλασικής Κιθάρας ΠΕ ή TE
 •  3 Μουσικός Πιάνου ΠΕ ή TE 
 • 1 Μουσικός Βιολιού ΠΕ ή TE
 •  1 Μουσικός Θεωρητικών της Μουσικής ΠΕ ή TE 
 •  1 Μουσικός Ακορντεόν ΤΕ ή ∆E
 •  1 Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ ή ∆E
 •  1 Μουσικός Ντράµς ΤΕ ή ∆E 
 •  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δείτε Περισσότερα εδώ
 •  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 •  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεων (∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Τ.Κ. 56728 υπ’ όψιν κου Γκαγκανιάρα τηλ. (2313329544) καθηµερινά από 09.00 π.µ έως 14.00 µ.µ. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης 
 •  Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου