Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχό- λησης, συνολικά σαράντα πέντε (45) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:


 •  Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3 
 • Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1 
 •  Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη 2
 •   Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2
 •   Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1 
 •  Οικισμός Παλιάς Χράνης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1


 • Τοπική Κοινότητα Αρωνά 1
 •   Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2
 •   Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1
 •   Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 2
 •   Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 1 
 •  Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 2 
 •  Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου 1
 •   Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 1 
 •  Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης 1
 •   Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής 1

 • Τοπική Κοινότητα Λόφου 5
 •  Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2 
 • Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2 
 • Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2

 • Τοπική Κοινότητα Βρίας 2

 • Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3
 •   Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1
 •   Τοπική Κοινότητα Κούκου 1 
 • Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1 

 • Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 2
 •  Δημοτική Κοινότητα Περίστασης 1 


Κατερίνη Πιερίας - Σαράντα πέντε (45) Θέσεις Εργασίας, υδρονομέων άρδευσηςΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχό- λησης, συνολικά σαράντα πέντε (45) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:


 •  Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3 
 • Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1 
 •  Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη 2
 •   Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2
 •   Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1 
 •  Οικισμός Παλιάς Χράνης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1


 • Τοπική Κοινότητα Αρωνά 1
 •   Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2
 •   Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1
 •   Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 2
 •   Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 1 
 •  Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 2 
 •  Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου 1
 •   Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 1 
 •  Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης 1
 •   Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής 1

 • Τοπική Κοινότητα Λόφου 5
 •  Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2 
 • Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2 
 • Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2

 • Τοπική Κοινότητα Βρίας 2

 • Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3
 •   Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1
 •   Τοπική Κοινότητα Κούκου 1 
 • Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1 

 • Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 2
 •  Δημοτική Κοινότητα Περίστασης 1 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου