Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας- Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας


 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 6 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 10  Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 6 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 8 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 4 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 2  Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 3 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 1 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας

ΟΠΕΚΕΠΕ - Πενήντα (50) Θέσεις Εργασίας Λάρισα - Θεσσαλονίκη - ΑθήναΟ Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας- Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα της εξής Θέσεις Εργασίας


 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 6 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 10  Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 6 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 8 Θέσεις Εργασίας
 • Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 4 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 2  Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Γεωπόνοι 8 μήνες 3 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΠΕ Δασολόγοι 8 μήνες 1 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής- Τοπογραφίας) 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 8 μήνες 2 Θέσεις Εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου