Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Απρίλιο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δυτική Μάνη - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας - Εργάτες ΚαθαριότηταςΟ Δήμαρχος Δυτικής Μάνης 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Απρίλιο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου