Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, συνολικά δέκα (10) άτομα 
Δείτε προκήρυξη παρακάτω

Χαλκιδική - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας Προσωπικό ΦύλαξηςΗ Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, συνολικά δέκα (10) άτομα 
Δείτε προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου