Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηµαθίας, 
που εδρεύει στη Βέροια του Νοµού Ηµαθίας
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Ηµαθία - Δεκαοκτώ (18) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας δείτε την προκήρυξηΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηµαθίας, 
που εδρεύει στη Βέροια του Νοµού Ηµαθίας
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου