Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας δείτε παρακάτω την προκήρυξη με της Θέσεις Εργασίας

Ανατολική Αττική Eίκοσι (20) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας δείτε την προκήρυξη


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας δείτε παρακάτω την προκήρυξη με της Θέσεις Εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου