Ανατολική Αττική Eίκοσι (20) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας δείτε την προκήρυξη


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας δείτε παρακάτω την προκήρυξη με της Θέσεις Εργασίας

Σχόλια