Σπάρτη - Είκοσι (20) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦ.Α.ΛΑΚ.), που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας, και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη και της Θέσεις Εργασίας


Σχόλια