Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικά διακοσίων είκοσι πέντε (225) ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής 
και παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω τι προκήρυξη και της Θέσεις Εργασίας
Αθήνα - Διακόσια είκοσι πέντε (225) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Φύλαξης


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικά διακοσίων είκοσι πέντε (225) ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής 
και παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω τι προκήρυξη και της Θέσεις Εργασίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου