Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νοµού Αργολίδος και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Αργολίδα - Τριάντα τέσσερις (34) Θέσεις Εργασίας ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων για τους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών, της Επιδαύρου και του Παλαμηδίου
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νοµού Αργολίδος και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου