ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», 
που εδρεύει στο Δήμο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα
 τις εξής Θέσεις Εργασίας 
1 ΥΕ Καθαριστών/ τριών – Βοηθητικού Προσωπικού 
2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
 1 ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω


Ηγουμενίτσα - Τέσσερις (4) Θέσεις Εργασίας για Νοσηλευτές κ Προσωπικό Καθαριότητας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», 
που εδρεύει στο Δήμο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα
 τις εξής Θέσεις Εργασίας 
1 ΥΕ Καθαριστών/ τριών – Βοηθητικού Προσωπικού 
2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
 1 ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου