Η εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας
 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εφορείας αρχαιοτήτων Κορινθίας δείτε παρακάτω την προκήρυξη με της θέσεις εργασίας


Κορινθία - Σαράντα (40) θέσεις εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας δείτε την προκήρυξη


Η εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας
 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εφορείας αρχαιοτήτων Κορινθίας δείτε παρακάτω την προκήρυξη με της θέσεις εργασίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου