Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
 που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, 
και συγκεκριμένα τις εξής θέσεις εργασίας 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω

ΔΕΗ - 57 προσλήψεις στη ΔΕΗ - Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 27/03/ έως και 05/04/Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
 που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, 
και συγκεκριμένα τις εξής θέσεις εργασίας 
δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου