Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
που εδρεύει στο Ηράκλειο, 
και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη


Ηράκλειο Κρήτης - Εξήντα οκτώ (68) Θέσεις Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Δείτε την προκήρυξη


Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
που εδρεύει στο Ηράκλειο, 
και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου