Η εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων και συγκεκριμένα τις εξής θέσεις εργασίας 
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Κυκλάδες - Ογδόντα (80) θέσεις εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας δείτε την προκήρυξηΗ εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων και συγκεκριμένα τις εξής θέσεις εργασίας 
 δείτε την προκήρυξη παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου