ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες εποχικές ανάγκες και να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα 
τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη με τις Θέσεις ΕργασίαςΑττική - Τέσσερις (4) Θέσεις Εργασίας Φύλακες Νυχτοφύλακες


ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες εποχικές ανάγκες και να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα 
τις εξής Θέσεις Εργασίας 
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη με τις Θέσεις ΕργασίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου