ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στη Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

 Δείτε παρακάτω τι προκήρυξη και τις Θέσεις Εργασίας


Αθήνα - Σαράντα έξι (46) Θέσεις Εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό ΜουσείοΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στη Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 

 Δείτε παρακάτω τι προκήρυξη και τις Θέσεις Εργασίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου