Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουµενίτσα και συγκεκριµένα µε τις εξής Θέσεις Εργασίας
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη

Ηγουµενίτσα - Πέντε (5) Θέσεις Εργασίας Υδραυλικοί - ΗλεκτρολόγοιΗ ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουµενίτσα και συγκεκριµένα µε τις εξής Θέσεις Εργασίας
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου