Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών προκειμένου να λειτουργήσουν τα Μουσεία και ο Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας, το Μουσείου και ο Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρο Χλεμούτσι και ο Αρχαιολογικός Χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου με διευρυμένο ωράριο για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη και της θέσεις εργασίας

Ηλεία - Ογδόντα Τέσσερις (84) Θέσεις Εργασίας Φύλακες - Νυχτοφύλακες
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών προκειμένου να λειτουργήσουν τα Μουσεία και ο Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας, το Μουσείου και ο Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρο Χλεμούτσι και ο Αρχαιολογικός Χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου με διευρυμένο ωράριο για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα τις εξής Θέσεις Εργασίας
 Δείτε παρακάτω την προκήρυξη και της θέσεις εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου