Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 245 εποχικών υπαλλήλων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.


Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 28 Απριλίου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 31 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 1 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Αρχαιοβοτανολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού, 6 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Εργων Τέχνης, 3 ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων και 200 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04 (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1).Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις προέρχονται από το πακέτο των 2.388 θέσεων που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το υπ. Πολιτισμού και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων λόγω της μεγάλης δαπάνης που προκύπτει και καλείται να καλύψει η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Οι προσλήψεις αφορούν, κυρίως, σε δύο συγκεκριμένες Εφορείες Αρχαιοτήτων, της Φλώρινας και της Κοζάνης, όπου και βρίσκονται τα κυριότερα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ. Ουσιαστικά, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο δεν απασχολείται σε έργα πολιτισμού αλλά παρίσταται στις μονάδες παραγωγής ενέργειας και στα ορυχεία λιγνίτη για τις περιπτώσεις που ίσως βρεθούν κάποια αρχαία. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων για τις 2.338 θέσεις είναι: 319 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 9 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 2 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (με εξειδίκευση στην 3D απεικόνιση), 5 ΤΕ Διοικητικοί, 2 ΔΕ Διοικητικοί, 1.440 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, 50 ΔΕ Εργατοτεχνίτες, 350 ΥΕ Εργάτες, 6 ΤΕ Λογιστές, 17 ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής, 5 ΠΕ Οικονομικού, 6 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 6 ΠΕ Προγραμματιστές, 46 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Εργων Τέχνης, 49 ΔΕ Σχεδιαστές, 5 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής, 9 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Ημέρας και 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Νύχτας.
747 Θέσεις Εργασίας σε δήμους, ΔΕΚΟ και νοσοκομεία - Η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 28 Απριλίου


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 245 εποχικών υπαλλήλων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.


Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 28 Απριλίου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 31 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 1 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Αρχαιοβοτανολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού, 6 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Εργων Τέχνης, 3 ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων και 200 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04 (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1).Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις προέρχονται από το πακέτο των 2.388 θέσεων που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το υπ. Πολιτισμού και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων λόγω της μεγάλης δαπάνης που προκύπτει και καλείται να καλύψει η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Οι προσλήψεις αφορούν, κυρίως, σε δύο συγκεκριμένες Εφορείες Αρχαιοτήτων, της Φλώρινας και της Κοζάνης, όπου και βρίσκονται τα κυριότερα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ. Ουσιαστικά, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο δεν απασχολείται σε έργα πολιτισμού αλλά παρίσταται στις μονάδες παραγωγής ενέργειας και στα ορυχεία λιγνίτη για τις περιπτώσεις που ίσως βρεθούν κάποια αρχαία. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων για τις 2.338 θέσεις είναι: 319 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 9 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 2 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (με εξειδίκευση στην 3D απεικόνιση), 5 ΤΕ Διοικητικοί, 2 ΔΕ Διοικητικοί, 1.440 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, 50 ΔΕ Εργατοτεχνίτες, 350 ΥΕ Εργάτες, 6 ΤΕ Λογιστές, 17 ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής, 5 ΠΕ Οικονομικού, 6 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 6 ΠΕ Προγραμματιστές, 46 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Εργων Τέχνης, 49 ΔΕ Σχεδιαστές, 5 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής, 9 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Ημέρας και 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Νύχτας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου