Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Το CSAP (www.csap.gr)
 είναι Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου, λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο κάθε Σάββατο πρωί. 
Το CSAP πιστοποιεί ότι είσαι Επαγγελματίας για την Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης ή/και του Οργανισμού μέσω ειδικού Σχεδιασμού και Ελέγχου με χρήση Συστημικών Μεθοδολογιών. 
Είναι πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης περίπου 2 ετών ή 370 ωρών 
Δείτε Περισσότερα εδώ


Σχόλια