Πάτρα - Οκτώ Θέσεις Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Οδηγοί, Ψυχολόγοι, Γενικών Καθηκόντων)ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πατρέων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», 
στο Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαϊας,
 και συγκεκριµένα τις εξής Θέσεις Εργασίας 
Δείτε της προκήρυξη παρακάτωΣχόλια

Ενημερωθείτε μέσω Email. Δώστε το email σας και ενημερωθείτε για κάθε νέα καταχώρηση: :

Delivered by mikres-aggelies-dorean

✓ τσεκάρετε τα email σας για να ενεργοποιήσετε την ενημέρωση των αγγελιών