Προκηρύξεις για προσλήψεις 2.338 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εκδώσουν το επόμενο διάστημα οι εφορείες αρχαιοτήτων

Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κ. Κονιόρδου θα εκδωθούν προκηρύξεις γιια την πρόσληψη, δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (2.338) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση ΔΕΗ Α.Ε.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με τις προκηρύξεις που θα εκδώσουν οι εφορείες αρχαιοτήτων θα αφορούν ειδικά επαγγέλματα που αφορούν συντήρηση αρχαιοτήτων καθώς και ειδικευμένους εργάτες. Παράλληλα θα γίνουν και προσλήψεις διοικητικών.
AdTech Ad
Η κατανομή των προσλήψεων αναφέρεται αναλυτικά στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, ως εξής :

2.338 Θέσεις Εργασίας με οκτάμηνα στο ΥΠΠΟ - Ζητούνται εργάτες και διοικητικοί
Προκηρύξεις για προσλήψεις 2.338 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εκδώσουν το επόμενο διάστημα οι εφορείες αρχαιοτήτων

Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κ. Κονιόρδου θα εκδωθούν προκηρύξεις γιια την πρόσληψη, δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (2.338) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση ΔΕΗ Α.Ε.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με τις προκηρύξεις που θα εκδώσουν οι εφορείες αρχαιοτήτων θα αφορούν ειδικά επαγγέλματα που αφορούν συντήρηση αρχαιοτήτων καθώς και ειδικευμένους εργάτες. Παράλληλα θα γίνουν και προσλήψεις διοικητικών.
AdTech Ad
Η κατανομή των προσλήψεων αναφέρεται αναλυτικά στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, ως εξής :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου