Θέσεις πρακτικής άσκησης από τη Microsoft Ελλάς



Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών Διοίκησης, Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσφέρει η Microsoft Ελλάς.
Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 4 έως 6 μηνών.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Microsoft, όπως αναφέρει η εταιρεία, στοχεύει στην υποστήριξη των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, στοχεύει στον να συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία των νέων.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή βιογραφικών είναι η 30η Απριλίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους παρακάτω συνδέσμους



Θέσεις πρακτικής άσκησης από τη Microsoft Ελλάς - Υποβολή βιογραφικών Μεχρι 30η Απριλίου




Θέσεις πρακτικής άσκησης από τη Microsoft Ελλάς



Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών Διοίκησης, Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσφέρει η Microsoft Ελλάς.
Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 4 έως 6 μηνών.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Microsoft, όπως αναφέρει η εταιρεία, στοχεύει στην υποστήριξη των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, στοχεύει στον να συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία των νέων.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή βιογραφικών είναι η 30η Απριλίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους παρακάτω συνδέσμους



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου