Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, 
ως εξής: · Δέκα (10) άτομα ειδικότητας
 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτούνται 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε την προκήρυξη Παρακάτω  

Ζαγορά Πηλίου - Δέκα (10) Θέσεις Εργασίας Εργάτες ΚαθαριότηταςΟ Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, 
ως εξής: · Δέκα (10) άτομα ειδικότητας
 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτούνται 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε την προκήρυξη Παρακάτω  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου