Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων (εργάτες γενικών καθηκόντων), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Χρήστος Βαβίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δείτε την προκήρυξη παρακάτω


Τρίκαλα - 20 Θέσεις Εργασίας εργατικό και τεχνικό προσωπικόΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων (εργάτες γενικών καθηκόντων), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Χρήστος Βαβίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δείτε την προκήρυξη παρακάτω


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου