Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Με 186 εποχικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Οι νέοι συνεργάτες, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχοληθούν στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα ανά την Ελλάδα. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά υπαλλήλους γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνίτες, τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς. Ακολουθούν οι τρεις προκηρύξεις με τη κατανομή των θέσεων και τις αναλυτικές πληροφορίες. 

130 προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία 
Στη πρόσληψη 130 εποχικών θα προχωρήσεις η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα καλύψει με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 37 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, 18 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων, δέκα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού,  24 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, 13 ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, εννέα ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων, οκτώ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση), τριών ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων), δύο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων) και δύο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Από μια θέση μοιράζονται οι ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί), ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24630 52437
Ενίσχυση της Μεγαλόπολης με 20 εποχικούς 
Στη κάλυψη 20 εποχικών θέσεων θα προχωρήσει η ΔΕΗ στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Ειδικότερα, ο φορέας θα προσλάβει για διάστημα οκτώ μηνών, 14 Τεχνικούς ορυχείων-χειριστές κυριων μηχανημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων ΔΕ, ενώ από μια θέση μοιράζονται οι ειδικότητες ΔΕ Εργοδηγών δικτύων και ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων προωθητών. Αιτήσεις μέχρι 14 Ιουλίου και πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27910 25045 εσωτ. 33020, 33034 
Πρόσληψη 36 υπαλλήλων γραφείων σε όλη την Ελλάδα 
Τριάντα έξι υπαλλήλους πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εντάξει στο δυναμικό της η ΔΕΗ, στο πλαίσιο ενίσχυσης όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ανά την Ελλάδα. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης. Οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν σε Πάτρα, Κέρκυρα, Αργολίδα, Λάρισα, Βόλο, Χίο, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Σάμο, Μυτιλήνη,  Ρόδο, Κω, Σύρο, Πάρο, Μύκονο, Λαμία, Ιωάννινα κλπ.
Πληροφορίες και Αιτήσεις 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610 – 362613 (Πάτρα), 26950 – 45222 (Ζάκυνθος), 26510 – 01203 (Ιωάννινα), 26610 – 35062 (Κέρκυρα), 2710 – 243044 και 2710- 235703 (Τρίπολη), 22310 – 25014 & 22310 – 25969 (Λαμία), 28310 – 20350 (Ρέθυμνο), 28410 – 22377 (‘Αγιος Νικόλαος), 22710 – 44362 (Χίος), 22730 – 25220 (Σάμος), 22510 – 34250 εσωτερικό 105 (Λέσβος), 22410 – 43010 (Ρόδος), 22420 – 22710 (Κως), 22810 – 85264 & 22810 – 79405 (Σύρος).

ΔΕΗ : 186 Θέσεις Εργασίας σε όλη την επικράτειαΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν


Με 186 εποχικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Οι νέοι συνεργάτες, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχοληθούν στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα ανά την Ελλάδα. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά υπαλλήλους γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνίτες, τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς. Ακολουθούν οι τρεις προκηρύξεις με τη κατανομή των θέσεων και τις αναλυτικές πληροφορίες. 

130 προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία 
Στη πρόσληψη 130 εποχικών θα προχωρήσεις η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα καλύψει με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 37 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, 18 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων, δέκα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού,  24 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, 13 ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, εννέα ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων, οκτώ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση), τριών ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων), δύο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων) και δύο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Από μια θέση μοιράζονται οι ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί), ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24630 52437
Ενίσχυση της Μεγαλόπολης με 20 εποχικούς 
Στη κάλυψη 20 εποχικών θέσεων θα προχωρήσει η ΔΕΗ στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Ειδικότερα, ο φορέας θα προσλάβει για διάστημα οκτώ μηνών, 14 Τεχνικούς ορυχείων-χειριστές κυριων μηχανημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων ΔΕ, ενώ από μια θέση μοιράζονται οι ειδικότητες ΔΕ Εργοδηγών δικτύων και ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων προωθητών. Αιτήσεις μέχρι 14 Ιουλίου και πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27910 25045 εσωτ. 33020, 33034 
Πρόσληψη 36 υπαλλήλων γραφείων σε όλη την Ελλάδα 
Τριάντα έξι υπαλλήλους πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εντάξει στο δυναμικό της η ΔΕΗ, στο πλαίσιο ενίσχυσης όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ανά την Ελλάδα. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης. Οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν σε Πάτρα, Κέρκυρα, Αργολίδα, Λάρισα, Βόλο, Χίο, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Σάμο, Μυτιλήνη,  Ρόδο, Κω, Σύρο, Πάρο, Μύκονο, Λαμία, Ιωάννινα κλπ.
Πληροφορίες και Αιτήσεις 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610 – 362613 (Πάτρα), 26950 – 45222 (Ζάκυνθος), 26510 – 01203 (Ιωάννινα), 26610 – 35062 (Κέρκυρα), 2710 – 243044 και 2710- 235703 (Τρίπολη), 22310 – 25014 & 22310 – 25969 (Λαμία), 28310 – 20350 (Ρέθυμνο), 28410 – 22377 (‘Αγιος Νικόλαος), 22710 – 44362 (Χίος), 22730 – 25220 (Σάμος), 22510 – 34250 εσωτερικό 105 (Λέσβος), 22410 – 43010 (Ρόδος), 22420 – 22710 (Κως), 22810 – 85264 & 22810 – 79405 (Σύρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου