Καταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

ΟΑΕΔ -Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για 12.774 ανέργους μέχρι τέλους Ιουλίου
  
Tρία προγράμματα για απασχόληση ανέργων σε ΟΤΑ, τομείς υγείας και προσφυγικές δομές, πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο μήνα από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για 12.774 προσλήψεις στο Δημόσιο, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν και με τη μέθοδο της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε η διοικητής του ΟΑΕΔ πρόσφατα σε συνέντευξή της. 
 Το πρώτο πρόγραμμα... ... αφορά σε 10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 έως 64 ετών. Θα προσληφθούν για διάστημα 12-24 μηνών σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι, θα λαμβάνουν μισθό έως 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
 Το δεύτερο πρόγραμμα... ... αφορά στην απασχόληση ανέργων στα Κέντρα Υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75 ευρώ), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54 ευρώ). Επιπρόσθετα δε δίδεται κίνητρο με τη μορφή ειδικού επιδόματος μετεγκατάστασης ύψους 300 ευρώ μηνιαίως για όσους χρειάζεται να μετακινηθούν από την πόλη όπου διαμένουν στην πόλη στην οποία θα εργασθούν. 
 Το τρίτο πρόγραμμα... ... απασχόλησης έχει να κάνει με την πρόσληψη ανέργων στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα αφορά 1.135 θέσεις απασχόλησης, θέσεις υπολειπόμενες από πρόγραμμα που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε 4.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για νοσηλευτικό, βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό, που θα στελεχώσει αυτές τις μονάδες και αφορά 12μηνη πρόσληψη με αποδοχές του εισαγωγικού κλιμακίου του δημόσιου τομέα της Υγείας. Δηλαδή οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν: α) για την κατηγορία Π.Ε., έως τα 1.087,00 ευρώ, β) για την κατηγορία Τ.Ε., έως τα 1.032, 00 ευρώ, γ) για την κατηγορία Δ.Ε. Έως τα 853,00 ευρώ, δ) για την κατηγορία ΥΕ έως τα 775,00 ευρώ.

ΟΑΕΔ -Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για 12.774 ανέργους μέχρι τέλους ΙουλίουΚαταχώρηση Αγγελίας Δωρεάν

ΟΑΕΔ -Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για 12.774 ανέργους μέχρι τέλους Ιουλίου
  
Tρία προγράμματα για απασχόληση ανέργων σε ΟΤΑ, τομείς υγείας και προσφυγικές δομές, πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο μήνα από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για 12.774 προσλήψεις στο Δημόσιο, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν και με τη μέθοδο της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε η διοικητής του ΟΑΕΔ πρόσφατα σε συνέντευξή της. 
 Το πρώτο πρόγραμμα... ... αφορά σε 10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 έως 64 ετών. Θα προσληφθούν για διάστημα 12-24 μηνών σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι, θα λαμβάνουν μισθό έως 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
 Το δεύτερο πρόγραμμα... ... αφορά στην απασχόληση ανέργων στα Κέντρα Υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75 ευρώ), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54 ευρώ). Επιπρόσθετα δε δίδεται κίνητρο με τη μορφή ειδικού επιδόματος μετεγκατάστασης ύψους 300 ευρώ μηνιαίως για όσους χρειάζεται να μετακινηθούν από την πόλη όπου διαμένουν στην πόλη στην οποία θα εργασθούν. 
 Το τρίτο πρόγραμμα... ... απασχόλησης έχει να κάνει με την πρόσληψη ανέργων στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα αφορά 1.135 θέσεις απασχόλησης, θέσεις υπολειπόμενες από πρόγραμμα που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε 4.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για νοσηλευτικό, βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό, που θα στελεχώσει αυτές τις μονάδες και αφορά 12μηνη πρόσληψη με αποδοχές του εισαγωγικού κλιμακίου του δημόσιου τομέα της Υγείας. Δηλαδή οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν: α) για την κατηγορία Π.Ε., έως τα 1.087,00 ευρώ, β) για την κατηγορία Τ.Ε., έως τα 1.032, 00 ευρώ, γ) για την κατηγορία Δ.Ε. Έως τα 853,00 ευρώ, δ) για την κατηγορία ΥΕ έως τα 775,00 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου